คาเฟ่ ไอเฟล (Café Eiffel) ขยายสาขาที่ เอสซีจี สำนักงานใหญ่

The New Branch of Café Eiffel at SCG Headquarter