Saneh Jaan x Mekhong

Mekhong Saneh Jaan Cocktail pairing

 

ตั้งแต่วันนี้  15 กรกฎาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 เสน่ห์จันทน์เลือกสรรค์เมนูเพื่อจับคู่อาหารไทยกับเครื่องดื่มสูตรพิเศษโดยแม่โขง  พร้อมให้ทุกท่านสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารไทยและเครื่องดื่มไทยที่สร้างสรรค์เพื่อรสไทยๆ โดยเฉพาะ