กลาสเฮ้าส์ แอท สินธร

กลาสเฮ้าส์ แอท สินธร แหล่งรวมร้านอาหารต้นตำรับจากหลากหลายประเทศ สะกดทุกสายตาด้วยตัวอาคารที่สร้างจากคริสตัลชนิดพิเศษ ให้ทั้งบรรยากาศที่ร่มรื่นจากธรรมชาติ และความทันสมัยของย่านธุรกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริเวณหลังคาของกลาสเฮ้าส์ แอท สินธร ยังได้ถูกออกแบบให้มีความโค้งมน เฉกเช่นเดียวกับกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ใหญ่รอบๆ ตัวอาคาร