อาหารชุด Kaisendon
อาหารชุด Kaisendon ที่ป๊อปมากของร้านมิโชค่ะ มีขายเพียง 10 ชุดต่อวัน และอาหารชุดทั้งหมดมีเสิร์ฟทั้งวัน และลด 10% ในช่วงมื้อกลางวันค่ะ.